Agenda 2030

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 – mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”- amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 al nostre país.

L’Agenda conté 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l’horitzó de l’any 2030 sota el lema “no deixar ningú enrere”.

He escrit aquests haikus per a L’Agenda Sarrià 2030, premiada per l’Ajuntament de Barcelona.


La humanitat

no pot viure al dessota

ni a la deriva.


Totes les boques

s’han d’omplir de paraules

per no dir fam.


Que la durada

de cap vida no sigui

breu ni mancada.


escola i vida:

dues llars on hi habita

l’aprenentatge.


Entre persones

d’un món igualitari:

cap diferència.


aire de dèria

un mut estany em torna

emmirallada.


Tota energia

que es crea i ens transforma

estableix vincles.



Que el creixement

obri camins que portin

a futuribles.


Ponts que connecten:

creem punts de trobada,

fem biblioteques.


Cor que recolza

la feblesa aliena:

doble batec.


Espai orgànic

simbiosi amb la natura,

l’estimat barri.


La mida justa

del temps i de les coses

és suficient.


Llançar la pedra

aquí, allà l’onada.

La mà és nostra.


Un entorn líquid

on fer una casa blava 

per submergir-se.


Llum entre fulles.

El tronc si no fa ombra

tampoc no arrela.


Accions comunes:

no deixar ningú enrere

ni a la intempèrie.


Som mar comuna.

Perill si tens la xarxa:

ets tots els peixos

Haikú 11

Pretext magnífic
per tocar fons, reflex
del curt haikú.

(Recomanació literària en forma de haikú)

92734358_10158106233847486_4411089051176665088_o

HAIKÚ 10

Que no t’enterrin:

quan et corquen la vida

fecunda el crit.

HAIKÚ 9

Dos que coinciden

no son desconocidos:

hablan del tiempo.

HAIKÚ 8

¿Es año nuevo?

Las cuatro estaciones

a cada rato.

HAIKÚ 7

Paso del tiempo

despierta la flor blanca

almendra al suelo.

HAIKÚ 6

Calma senzilla

i homes devorant terra.

Inabastable.

HAIKÚ 5

Torn i retorna

acabo per l’inici

i, just, m’enfango.

HAIKÚ 4

Llum entre fulles

escletxant maduresa

del camp estèril.

HAIKÚ 3

aire de dèria*

un mut estany em torna

emmirallada.

* palíndrom

HAIKÚ 2

Parpella borda

que dorms tocant la terra

avui m’arreles.

 

HAIKÚ 1

P  è  t  a  l  s  i lletres

vaig a llegir a la cova

que és Sant Jordi.