Apropar versos i conVERSar sobre poesia

Quan?

Dimarts 21 de març de 2023, de les 17.30 a les 19.30h (sessió presencial de 2h) al CRP de Nou Barris

A càrrec de Dani Espresate Romero

Breu descripció de l’activitat:

Per què és important apropar la poesia als infants? En què ens hem de fixar per saber si és un bon llibre de poesia? Quins llibres de poesia hi ha actualment? Poesia a l’aula, com? Quines pautes haig de seguir per llegir correctament un poema en veu alta? És millor recitar-lo? A la sessió parlarem sobre aquests aspectes i, a més, es presentaran algunes experiències poètiques que s’han dut a terme a l’aula. I tot això, coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia.

Es demana als participants que portin, voluntàriament (però us animem a fer-ho) un poema per llegir en veu alta. Es recomana portar el llibre físic on està el poema publicat. Els poemes poden ser en qualsevol llengua.

Objectius formatius competencials

  • Estar sensibilitzades a treballar la poesia a l’aula de manera més sistematitzada.
  • Ser capaç de llegir en veu alta un poema, fent que arribi als destinataris amb una correcta dicció, entonació i postura corporal.
  • Tenir eines per valorar de forma crítica un text poètic adequat als destinataris.

Continguts:

  • La poesia: possibilitats i potencialitats. 
  • Lectura en veu alta: pautes i intencionalitat.
  • Criteris de selecció d’un text.
  • La conversa literària.